GŁÓWNI PARTNERZY

Najlepsza przestrzeń publiczna

Do kategorii Przestrzeni publicznych zalicza się ogólnodostępne place, parki i skwery, nowe zagospodarowania ulic, bulwarów czy alei, a także obiekty komunikacyjne o szczególnych walorach architektonicznych. Przy ich ocenie jury zwróci szczególną uwagę na dostosowanie przestrzeni do potrzeb lokalnej lub ponadlokalnej społeczności, wielofunkcyjność, adaptowalność w czasie, a także rozwiązania proekologiczne i prospołeczne oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i dzieci. Więcej w regulaminie.

Najlepsza przestrzeń publiczna

Partnerzy

Roben logo
Fakro logo
Equitone logo
ElZinc logo