GŁÓWNI PARTNERZY

Najlepszy obiekt odpowiedzialny społecznie

Do kategorii Obiektów odpowiedzialnych społecznie zalicza się realizacje, których najbardziej cenną, wyróżniającą się cechą jest rozwiązanie prospołeczne. Mogą to być obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury miasta czy struktury i budowle, które nie mieszczą się w klasyfikacji kategorii funkcjonalnych, a także obiekty zrealizowane wcześniej, ale zmodernizowane lub przystosowane do wymogów dostępności w latach 2015-2019.

Przy ich ocenie jury zwróci szczególną uwagę na rozwiązania odpowiadające na potrzeby użytkowników zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałające temu wykluczeniu oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i dzieci. Więcej w regulaminie.

Obiekt odpowiedzialny społecznie

Partnerzy

Roben logo
Fakro logo
Equitone logo
ElZinc logo