GŁÓWNI PARTNERZY

Najlepszy obiekt projektowany dla klimatu

Do kategorii Obiektów projektowanych dla klimatu zalicza się realizacje, których najbardziej cenną, wyróżniającą się cechą jest rozwiązanie ekologiczne. Mogą to być obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury miasta czy struktury i budowle, które nie mieszczą się w klasyfikacji kategorii funkcjonalnych, a także obiekty zgłaszane obiekty zrealizowane wcześniej, ale zmodernizowane lub przystosowane do wymogów klimatycznych w latach 2015-2019.

Przy ich ocenie jury zwróci szczególną uwagę na rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności energooszczędne i wykorzystujące odnawialne źródła energii, rozwiązania demonstrujące oszczędne gospodarowanie zasobami i umożliwiające ich wielokrotne wykorzystanie czy inne przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej w regulaminie.

Projektowanie dla klimatu

Partnerzy

Roben logo
Fakro logo
Equitone logo
ElZinc logo